Ontwikkelingsbegeleiding

Bij de kritische ontwikkelingsbegeleiding volgens professor Hendrickx wordt de mens benaderd als een persoon in ontwikkeling. De persoon functioneert zelfstandig en ontwikkelt zich op eigen initiatief en kan dus hoogstens begeleid of geholpen worden in zijn ontwikkeling die van binnenuit vertrekt. Vandaar dat men bij deze therapie spreekt van “begeleiding” en “begeleider”. Men gaat uit van de eigen persoon om een groot aantal problemen, die te maken hebben met het menselijk gedragssysteem, te behandelen.  De therapie houdt dan ook rekening met alle aspecten die nodig zijn om goed te functioneren: vitaal, motorisch, affectief en cognitief. Door gebruik te maken van haalbare oefeningen en opgaven gaat men inwerken op de slecht werkende systemen om deze gunstig te beïnvloeden.

Wenst u meer informatie, neem dan contact op met Artemo via het contactformulier of op het telefoonnummer 089/50 42 43.